RenTec AS rådgivende ingeniør og utførende entreprenør innen RTB & RIGG i Norge.

Rådgivende ingeniør - måling og konsulenttjenester

RENHOLDSKVALITET

  En betingelse for å stille kvalitetskrav er at oppnådd kvalitet kan kontrolleres på en objektiv og rettferdig måte.
  NS INSTA 800 - MÅLESYSTEM FOR RENGJØRINGSKVALITET
  Dette er en felles nordisk standard som beskriver en metode for vurdering av renholdskvalitet.
  Metoden reduserer graden av subjektivitet hos partene og er tilpasset behovet i driftsfasen. Standarden inneholder også objektive kvalitetsmål.Dokumentasjon av kontroll, Noen eksempler på dokumentasjon

  1. Loggbok for ansvarlig bygg renholds entreprenør
  2. Sjekkliste for bygg renhold inklusive fukt
  3. Skjema for entreprenørens SHA-dokumentasjon inklusive bygg renhold
  4. Skjema for avviksmelding
  5. Referat fra vernerunde SHA inklusive bygg renhold
  6. Målerapport i henhold til NS INSTA 800
  7. Målerapport for støvdekkemålinger

Det er viktig å dokumentere utført bygg renhold og kontroll. Rengjøring er en
”ferskvare” som det er vanskelig å dokumentere hvis det går for lang tid.