RenTec AS rådgivende ingeniør og utførende entreprenør innen RTB & RIGG i Norge.
Oslo Airport - Himling PirNord
Samarbeidspartner: SGS