RenTec AS rådgivende ingeniør og utførende entreprenør innen RTB & RIGG i Norge.
Oslo Airport - PirNord
Samarbeidspartner: HENT