RenTec AS rådgivende ingeniør og utførende entreprenør innen RTB & RIGG i Norge.
Oslo Airport - Fasade & Tak
Samarbeidspartner: Kruse Smith