RenTec AS rådgivende ingeniør og utførende entreprenør innen RTB & RIGG i Norge.
Oslo Airport - Sentralbygg vest
Samarbeidspartner: HENT