RenTec AS rådgivende ingeniør og utførende entreprenør innen RTB & RIGG i Norge.
Schweigaardsgate 16 - Statoil
Samarbeidspartner: NCC
Beskrivelse
Kontorbygget har beliggenhet i Schweigaardsgate i Oslo, og har åtte etasjer, samt to kjelleretasjer. Ved utformingen av bygget er det lagt vekt på å forbedre Teaterplassens kvaliteter, blant annet ved å opprette en passasje gjennom bygget som knytter Teaterplassen sammen med Stasjonsalmenningen.
Samlet areal er rundt 15 300 kvm BTA inklusive ca. 4 200 kvm BTA parkering.


Illustrasjon: LOF arkitekter, Text:  ncc.no