RenTec AS rådgivende ingeniør og utførende entreprenør innen RTB & RIGG i Norge.
Regjeringsbygget - R6
Samarbeidspartner: Veidekke