RenTec AS rådgivende ingeniør og utførende entreprenør innen RTB & RIGG i Norge.
Oslo Airport - Non Schengen
Samarbeidspartner: Veidekke
Beskrivelse
Forskalingssnekring & Betonering arbeid.
Sveising og metallskjæring.