RenTec AS - rådgivende ingeniør og utførende entreprenør i Norge.

Oslo Airport - Non Schengen

Samarbeidspartner: Veidekke
Rentec utført arbeid: Forskalingssnekring & Betonering arbeid.
Beskrivelse
Samarbeidspartner: Veidekke
Rentec utført arbeid: Forskalingssnekring & Betonering arbeid.