RenTec AS - rådgivende ingeniør og utførende entreprenør i Norge.

Håndverker

Snekkerarbeid, maleri og andre generelle byggetjenester
Beskrivelse
Snekkerarbeid, maleri og andre generelle byggetjenester

Vårt engasjement på Gardermoen utbyggingen har bidratt til en ny avdeling for Rentec AS

Det ble et stort behov for gode snekkere og malere.

Vi har på de siste 2 årene bygget opp en stab med gode medarbeidere innen nettopp disse fagene, proffe snekkere og malere som har utført kompliserte oppgaver innen sitt fag.

Vi er stolte av disse og ser at vi kan være en god samarbeidspartner i byggeperioden utover det å være en total leverandør av RTB.

Vi er i dag 12 snekkere og 8 malere.