RenTec AS - rådgivende ingeniør og utførende entreprenør i Norge.

Kjerneboring& Betongsaging

Kjerneboring
Lager hull i betong, leca, tegl, siporex, stein (størrelse Ø 10 mm. – 1100 mm.) for tekniske installasjoner, (diverse El-, Rør- og Ventilasjons- gjennomføringer) Vi borer også for festemateriell til diverse braketter, konsoller mm.

Betongsaging
Sager ut for dører, vinduer, porter og større åpninger i vegger og dekker. Dette blir utført i både ikke bærende og bærende konstruksjoner / konstruktiv riving. Vi utfører betongsaging på alle typer næringsbygg, industribygg.