Rigg og drift. Rentec har jobbet med rigg og drift på flere store prestisjeprosjekter de to siste ti-årene. Fra Operaen i Oslo, Stavanger konserthus, Regjeringsbygg 6 (R6), Nye Bergen Airport til Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Campus Ås. De siste sju årene har vi jobbet med de pågående utvidelsene ved Oslo Airport, der vi for tiden har rigg og drift-ansvaret på utvidelsen av Non-Schengen området (UNSØ).

Rigg og drift er en øvelse som krever smidighet og godt håndtverk, tydelig dokumentasjon og rapportering. Vi benytter Dalux som vårt rapporteringsverktøy og sørger for at arbeidsledelse og kunde får innsikt i prosessen når de ønsker det. Våre medarbeidere er opplært til å lese tegninger og kan betjene BIM-visualisering.

Vi har lang erfaring med å kunne tilpasse nødvendig bemanning til store byggeplasser. I noen sammenhenger kreves det også at nødvendig mannskap har autoriserte sikkerhetskort. Vi kvalitetssikrer og skaffer til veie de attestene som skal til. Våre prosjektledere setter sammen sine team med dedikerte teamledere og baser. Selv om rigg og drifts-arbeidet er svært variert, vil våre medarbeidere tilpasse seg, og utføre de umiddelbare oppgavene som oppstår.

Nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet i Oslo, 2023. Oppdragsgiver: AF Decom. Rentec arbeidet med rigg- og driftsoppgaver. Arkitekt: Momentum Arkitekter AS. Byggherre er Helse Sør-Øst RHf. 

Aker Tech House 2023. Oppdragsgiver: HENT AS. Rentec arbeider med rigg og driftoppgaver. Arkitekt: Wingårdhs. Byggherre: Aker Property Group. Eier: Avinor. Foto: Daniel Moniak
Oslo Airport, utvidelsen av Non-Schengen området. [UNSØ] 2019-2022. Oppdragsgiver: Ø.M. Fjeld. Rentec har ansvaret for rigg og drift. Arkitekt: Nordic – Office of Architecture. Byggherre: Sweco. Eier: Avinor. Foto: Daniel Moniak
Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, Campus Ås [NMBU] 2017-21. Oppdragsgiver: HENT. Rentec hadde ansvaret for rigg og drift. Arkitekt: Link Arkitektur. Byggherre: Statsbygg. Eier: Kunnskapsdepartementet.
Oslo Airport, Pir Nord-utvidelsen, 2017. Oppdragsgiver: HENT. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg. Arkitekt: Team_T and Nordic – Office of Architecture. Byggherre: Sweco. Eier: Avinor.
Oslo Airport, Pir Nord-udvidelsen, himling, 2017. Oppdragsgiver: Scandinaviska Glassystem. Rentec rengjorde og reinstallerte takkonstruksjoner. Arkitekt: Team_T and Nordic – Office of Architecture. Byggherre: Sweco. Eier: Avinor.
Oslo Airport, Sentralbygg Vest. [SBV] Oppdragsgiver: HENT. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg. Arkitekt: Team_T and Nordic – Office of Architecture. Byggherre: Sweco. Eier: Avinor
1. Schweigårdsgt 16, Head Quarter for Alimentation Couche-Trade/Statoil Fuel & Retail. Oslo, 2016. Oppdragsgiver/byggherre: NCC. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg. Arkitekt: LOF Arkitekter. Eier: Entra eiendom. 
2.
Sentralen – Meeting place, workshop and performance venue in Oslo, 2016. Oppdragsgiver/byggherre: AF Gruppen. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg. Arkitekt: Atelier Oslo, KIMA arkitektur AS. Eier: Sparebankstiftelsen DNB. 
3. New Bergen Airport, 2015.
 Oppdragsgiver: LAB Entreprenør. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg og avfallshåndtering. Underentreprenør: Endúr AAK. Arkitekt: Team_T and Nordic – Office of Architecture. Byggherre: Sweco. Eier: Avinor. 
4. Hotell Scandic Ørnen. Bergen 2014.
 Oppdragsgiver/byggherre: Veidekke.
 Rentec hadde ansvaret for rigg og drift. Arkitekt: Niels Torp. Eier: OBOS.
5. Hangar for Norwegian Air Shuttle. Gardermoen 2014. Oppdragsgiver: Stema Rådgiving. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg og avfallshåndtering. Arkitekt: SG Arkitektur. Byggherre: Hallmaker (foto). Eier: Norwegian Air Shuttle. 
6. Stavanger konserthus, 2012.
 Oppdragsgiver/byggeherre: ‘Nytt konserthus i Stavanger IKS’. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg og avfallshåndtering, m.m. Arkitekt: Ratio Arkitekter. Eier: Rogaland fylkeskommune. 
7. Regjeringsbygg 6, R6. Oslo, 2011.
 Oppdragsgiver: Veidekke. 
Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg. Arkitekt: BA Arkitekter. Byggherre: Statsbygg. Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Wikimedia Commons/Helge Høifødt. 
8. Den Norske Opera og Ballett. Oslo 2006.
 Oppdragsgiver/byggherre: Statsbygg. 
Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg og avfallshåndtering. Architect: Snøhetta. Project Owner: The Norwegian Ministry of Culture.