Ing.firma RenTec - Utførende Entreprenør

Arbeide i høyden

Vi tilbyr Tilkomstteknikk (TT) og bruk av lift/personløfter
Beskrivelse
Vi tilbyr Tilkomstteknikk (TT) og bruk av lift/personløfter
Sikkert arbeide i høyden

I forbindelse med at vi er en problemløser på byggeplassen, har arbeid i høyden ofte vært «problemet». Eller utfordringen som vi liker å si det.

Vi har lang erfaring og sertifisert kompetanse på bruk av lift/personløfter. Men utfordringen er ofte at hverken lift eller stillas når fram. Det hender også at lift eller stillas blir uforholdsmessig dyrt, og gjerne kommer i konflikt med annen virksomhet.

Da tilbyr vi Tilkomstteknikk (TT) for våre kunder. Dette er en avansert metode for industriklatring, som benyttes mye på norsk sokkel i Nordsjøen. Vi driver ikke «cowboy» virksomhet på dette området, men følger konsekvent standarden NS 9600 og kun sertifisert personell gjennom sertifiseringsorganet SOFT. Vi har egen sertifisert Tilkomstteknikker nivå 2, men leier også inn personell gjennom vår samarbeidspartner AAK AS.