Ing.firma RenTec - Utførende Entreprenør

Metallstrukturer

Salg og installasjon av metall og metallstrukturer av enhver kompleksitet
Beskrivelse
Salg og installasjon av metall og metallstrukturer av enhver kompleksitet
Salg og installasjon av metall og metallstrukturer av enhver kompleksitet.

Vi tilbyr:

• konstruksjonsarmatur;
• armatursiler;
• U-bjelker av stål; 
• stålrør;
• DT-bjelker;
• profiler;
• konstruksjonsarmatur B500; 
• metallkonstruksjoner;
• rette buer;
• bueformede detaljer, og så videre.

Alle varene vi tilbyr tilsvarer de internasjonale kvalitetsstandardene, noe vi bekrefter med sertifikat.

Konstruksjonsarmatur: bruksmåter og særegenheter.

I dag kan ingen bygning overleve uten at det brukes produkter av armert betong. Dette materialet er et av de viktigste for moderne byggere. Konstruksjonsarmatur (В500В, В500) av stål brukes i armert betong og spiller den viktigste rollen. Kvaliteten på «skjelettet» til bygningen er helt avhengig av materialet som blir brukt.
Hvis byggere bruker metallkonstruksjoner av armatur, sikrer dette at bygningen kan bli stående i mange lange år.

Konstruksjonsarmatur kan være glatt eller profilert. Sistnevnte har en rund profil med to langsgående avgrensninger, samt to vinkelrette avsatser. En slik armatur kan lett forankres, og er dermed vanligvis brukt til bygging av ekstra store konstruksjoner som har ganske tykt betongbelegg.

Hvor brukes betongarmering?

Armatur brukes til alle mulige typer armerte betongkonstruksjoner. Sammensatt armatur gir betong en høy seighetsindeks.
Elastisk stålarmatur blir oftere brukt i slike metallkonstruksjoner som rammer eller siler, og disse lages ved hjelp av sveising.
Tar vi hensyn til fysiske og mekaniske særegenheter og andre kvalitetsindekser, stiger armaturens seighetklasse. Armaturen kan styrkes teknisk, termomekanisk eller bli valset.