Ing.firma RenTec - Utførende Entreprenør

Limte laminerte tømmerbjelker

Salg av tømmerbjelker og andre produkter og strukturer lagd av tre
Beskrivelse
Salg av tømmerbjelker og andre produkter og strukturer lagd av tre
Limte laminerte tømmerbjelker og andre produkter og strukturer lagd av tre.

Vi tilbyr limte laminerte tømmerbjelker lagd av gran (Picea Abies L.) og furu (Pinus Sylvestris L.)
Bjelkene kan produseres både som rette og C eller S-type buede hele bjelker.

Den maksimale høyde på en helved glulambjelke i helved er 2.3 meter. Den maksimale lengde på en glulambjelke i helved er 32 meter.

Limte bjelker har betydelig større styrkefaktor sammenlignet med massive bjelker i fra samme seksjon.


Fordelene med laminerte bjelker:

• den homogene strukturen til laminert tømmer har høy styrke og er kapabel til å motstå vektladninger av mer permanent karakter;
• med alle fordelene til treverket, er dette materialet lett og installasjonsprosessen er så enkel som mulig;
• muligheten til å bruke lange bjelker tillater deg å skape store spenn;
• grunnet de varmeisolerende egenskapene, treets helhet og behandlingen med spesielle impregneringer, har limt laminert tømmer høy motstand mot brann og er et brannsikkert bygningsmateriale;
• den laminerte bjelken blir ikke deformert under utstrakt lastetrykk, og er ikke eksponert for ugunstige klimatiske omgivelser, muggsopp eller insekter (spesielle impregneringer utelukker påvirkning fra nesten alle negative faktorer), derfor har den lang levetid.

I tillegg hjelper den limte bjelkens stabile geometriske form å forhindre deformering av hele bygningen. Fraværet av restriksjoner på størrelse gjør det mulig å skape overlappinger mellom komplekse og store bygninger samt spenn. Grunnet de mange egenskapene og den høye kvaliteten til limte bjelker, blir de i dag hyppig og utstrakt brukt i konstruksjon av ikke bare trehus, men også mange andre typer bygg og strukturer – til å skape flergulvs overlappinger, taksperrer, støttepilarer, gulv, balkonger, støttende strukturer & andre styrkeelementer.