Ing.firma RenTec - Utførende Entreprenør

Oslo Airport - Sentralbygg vest

Samarbeidspartner: HENT
Rentec utført arbeid: Rent tørt bygg service
Beskrivelse
Samarbeidspartner: HENT
Rentec utført arbeid: Rent tørt bygg service
_____________

Nye Oslo lufthavn er vel så enkel, oversiktlig, effektiv og arkitektonisk attraktiv som den opprinnelige. Utvidelsen representerer en videreutvikling av norsk byggeskikk, med utstrakt bruk av naturmaterialer og med enkle og nøkterne løsninger. Terminalen fremstår fortsatt som ett bygg ved at den nye delen har blitt en integrert del av opprinnelig bygg og har samme karakteristiske takform og volum.

Passasjerene har fått store vrimlearealer både før og etter sikkerhetskontrollen. Sikkerhetskontrollen er utvidet med 12 nye sluser og er samlet i ett område. Passasjerene har kort gangavstand til både innlands- og utlandsfly. Det er lagt vekt på god tilgjengelighet og universell utforming. Servicetilbudet er utvidet med nye serveringssteder og flere og større butikker. Det har også blitt flere nye, godt plasserte toaletter og stellerom.

Ny ankomst- og avgangshall
Vi har ikke bygget en ny terminal, men utvidet den eksisterende ankomst- og avgangshallen. Den vil fortsatt fremstå som ett bygg ved at den nye delen er integrert i den opprinnelige.

Togstasjonen ligger nå sentralt i anlegget, mellom ny og gammel ankomst- og avgangshall, slik at gangavstanden blir kort for togpassasjerene. Den utvidede ankomst- og avgangshallen har fått samme karakteristiske takform og volum som den opprinnelige delen, og er på 52 000 m². Kapasiteten i avgangshallen har økt med 34 nye innsjekkingsskranker, såkalte walkthrough-skranker, som er mer effektive og fleksible. De gir også mindre kø. Tilbygget har også fått et helt nytt bagasjeanlegg.

Arbeidet startet opp sommeren 2012 og ble offisielt åpnet 27. april 2017.
video galleri