Ing.firma RenTec - Utførende Entreprenør

Schweigaardsgate 16 - Statoil

Samarbeidspartner: NCC
Rentec utført arbeid: Rent tørt bygg service/Rigg
Beskrivelse
Samarbeidspartner: NCC
Rentec utført arbeid: Rent tørt bygg service/Rigg
__________

Kontorbygget har beliggenhet i Schweigaardsgate i Oslo, og har åtte etasjer, samt to kjelleretasjer. Ved utformingen av bygget er det lagt vekt på å forbedre Teaterplassens kvaliteter, blant annet ved å opprette en passasje gjennom bygget som knytter Teaterplassen sammen med Stasjonsalmenningen.
Samlet areal er rundt 15 300 kvm BTA inklusive ca. 4 200 kvm BTA parkering.
Illustrasjon: LOF arkitekter, Text: ncc.no

Project: Eight floor office buildings, as well as two basement floors
Construction time: 2013 - 2015
Customer: Entra Real Estate
Rentec was involved in project - European headquarters for Canadian Alimentation Couche-Trade, where Statoil Fuel & Retail is wholly-owned subsidiary.
The office building is located in Schweigaardsgate in Oslo, and has eight floors, as well as two cellar floors.
Total area is around 15 300 sqm BTA including approx. 4 200 sqm BTA parking.

video galleri