Ing.firma RenTec - Utførende Entreprenør

Deichmanske Hovedbibliotek

Samarbeidspartner: Roschmann Steel & Glass Constructions
Rentec utført arbeid: Installasjon av fasadeglass / sveising av fasade.
Beskrivelse
Samarbeidspartner: Roschmann Steel & Glass Constructions
Rentec utført arbeid: Installasjon av fasadeglass / sveising av fasade.

______________

Hvordan blir det nye biblioteket?
Deichman Bjørvika skal bli et moderne og dynamisk bygg med innhold som formes av menneskene som bruker det. Med sin sentrale plassering skal bygget være et nyskapende, synlig og tilgjengelig folkebibliotek som uttrykker den betydning biblioteket skal ha i hovedstaden.

Fakta om bygget

Bruttoareal: 23 500 m2
Funksjonsareal: 13560 m2
Antall etasjer: 5, med innskutte mesaniner og full kjeller
Prosjektfase: 2014 – 2019
Biblioteket åpner: 2020
Besøkstall:2 000 000/ år
Miljø: Energivennlig «passivhus» og FutureBuilt- prosjekt

Inviterende bygg
Biblioteksbygget er et kompaktbygg fordelt over fem etasjer med full kjeller. Det arkitektoniske konseptet bygger opp om det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene.

Bygningen skal være inviterende og i godt samspill med omkringliggende bebyggelse og byrom. Biblioteket åpner seg mot byen med publikumsinnganger fra gateplan i tre retninger, mot vest, nord og sørøst.

Delvis transparent fasade
Bygget skal få en spesialbygget fasade som blant annet skal sørge for optimal utnyttelse av dagslys og minimalt varmetap. Fasaden består dels av transparente vindusfelt, dels av lysgjennomskinnelige vegger.

Vekslingen mellom åpent og lukket i fasaden skaper variasjon og spenning i bibliotekets interiør samtidig som prosjektets strategi for redusert energibruk ivaretas.

Energivennlig
Det er satt miljømål for prosjektet, med krav om at bygget skal være ledende både når det gjelder energiøkonomisering og reduserte klimagassutslipp. Det nye hovedbiblioteket i Oslo skal ha passivhusnivå, og er forbildeprosjekter i FutureBuilt-programmet.video galleri