Ing.firma RenTec - Utførende Entreprenør

Nytt Nasjonalmuseum

Samarbeidspartner: Roschmann Steel & Glass Constructions
Rentec utført arbeid: Alabasthall/Lyshallen - Komplett installasjøn - metall fasade struktur, innvendig glass i storrelse 7.25m x 3m.
Beskrivelse
Samarbeidspartner: Roschmann Steel & Glass Constructions
Rentec utført arbeid: Alabasthall/Lyshallen - Komplett installasjøn - metall fasade struktur, innvendig glass i storrelse 7.25m x 3m.


Monteringsarbeid av innvendig glass i Alabaster Hall. Det er store dimensjoner - glassflatene måler 7,2 x 2,9 meter og veier over et tonn.

_____________

Det nye Nasjonalmuseet blir Nordens største kunstmuseum og et sted for helt nye møter med kunsten.
Aldri før har det vært bygget et kunstmuseum som dette i Norge. Det nye Nasjonalmuseet blir det største kulturbygget i Norden. Museet bygges på den gamle Vestbanetomta i Oslo og åpner for publikum i 2020.

Om prosjektet

Bruker: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Arkitekt: Kleihues + Schuwerk
Oppdragsgiver: Kulturdepartementet
Samlet areal: 54 600 m²
Utstillingsareal: 13 000 m²
Planlagt ferdigstilt: 2020

Kunst, design og arkitektur i nye sammenhenger
Hele 6 000 kunstverk skal stilles ut i den faste samlingsutstillingen. Utstillingen blir kjernen i museet. Her vil eldre og moderne kunst, arkitektur, design, kunsthåndverk og samtidskunst møtes i nye sammenhenger.
På taket bygges en stor og lysende kunsthall. Hallen blir lengre enn Slottet og vil vise skiftende utstillinger av en mye større skala og med internasjonale stornavn, som ikke har vært mulig tidligere.

Et nytt rom i byen
Det nye museet skal være et godt og inspirerende sted å være. Her blir det åpen takterrasse med spektakulær utsikt over Rådhusplassen, Aker brygge og fjorden.

Bymiljø og arkitektur
Det nye museet skal bidra til et godt bymiljø med gode livskvaliteter, og ha høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet.
Museets uteområde skal være en arena der museet markerer seg aktivt i bybildet og kommuniserer med publikum i og utenfor åpningstiden, med aktivitetssoner og tilrettelegging for alle besøkende rundt bygget.

Forbilde-egenskaper
Prosjektet skal være nyskapende, ha en tydelig karakter og være godt egnet for visning og profilering.
Bygningskomplekset skal fremstå som et profilert kulturbygg for Norge generelt og for sentrum av Oslo som landets hovedstad spesielt.
Det nye museumsanlegget med bygning og uteanlegg skal være en attraksjon som gir et særpreget bidrag til Oslos bybilde, og bidra med grønne elementer på bakkeplan, takterrasser og så videre.
Prosjektet skal være et forbildeprosjekt på klima og energi.

FutureBuilt-prosjekt
Nytt nasjonalmuseum er et av få bygg som kan kalle seg et "FuturBuilt»-forbildeprosjekt. Å være en del av et FutureBuilt-samarbeid krever at det nye nasjonalmuseet er et fremtidsrettet bygg med miljøvennlige løsninger som er holdbare over tid.
Bygget skal være et forbilde når det gjelder lokalisering både for å unngå unødvendig transport med bil, ha nærhet til offentlig transport og legge til rette for gående og syklende.
Det skal i flere faser av prosjektet utarbeides rapport til FutureBuilt med tilhørende klimagassregnskap og dokumentasjon av valgte løsninger.
video galleri