Ing.firma RenTec - Utførende Entreprenør

Nytt Munch Museum

Samarbeidspartner: Scandinaviska Glass System
Rentec utført arbeid: Installation of façade and glass, vegg profiler
Beskrivelse
Samarbeidspartner: Scandinaviska Glass System
Rentec utført arbeid: Installation of façade and glass, vegg profiler
__________

Oslo kommune har vedtatt å bygge et nytt museum i Bjørvika for kunstsamlingen til Edvard Munch. Det nye museet skal bli et signalbygg i Oslo som skal huse kommunens fantastiske Munchsamling på nærmere 28 000 kunstverk. I tillegg skal det inneholde Stenersens, Amaldus Nielsens og Ravensbergs samlinger, og vil ha kapasitet til å ta imot større internasjonale utstillinger.

Byggeperiode: 2015 - 2019
Museet åpner for publikum: 2020
Prosjektnavn: Lambda

Hvordan blir det nye museet?

Bygget
Det nye Munchmuseet er basert på ideen om et vertikalt museum som organiserer hovedfunksjonene i høyden. Det gir driftsmessige fordeler, skaper god lesbarhet for de besøkende, og innbyr til allsidig bruk med stor fleksibilitet.

Bygget består av et tårn på 13 etasjer omkranset av et podium på 3 etasjer.
Bygget er kledd med en perforert aluminiumsfasade som ivaretar dagslys og utsyn, samtidig som det gir bygget karakter og identitet. Fasaden vil speile både det naturlige og kunstige lyset, og føre til at det nye Munchmuseet endrer karakter gjennom døgnet, året og i forhold til hvilket perspektiv du ser det i.

Byplan og arkitektur
Museet er plassert på felt B5 i Bjørvikaplanen, ytterst på Paulsenkaia og sydøst for Operaen. Museets volumoppbygging og arkitektoniske grep er godt avstemt i forhold til Operaens karakteristiske form. Plasseringen bidrar til at Munchmuseet og Operaen fremstår som fristilte og individuelle bygg i fjordrommet.

video galleri