Ing.firma RenTec - Utførende Entreprenør

Harbitz Torg

Samarbeidspartner: Skandinaviska Glassystem
Rentec utført arbeid: Installation of facade and glass
Beskrivelse
Samarbeidspartner: Skandinaviska Glassystem
Rentec utført arbeid: Installation of facade and glass
____________

Å oppføre et miljøsertifisert kontorbygg i prosjektet Harbitz Torg på Skøyen i Oslo.

Oppdraget omfatter oppføringen av et kontorbygg på 30.000 m 2. Bygget vil bli et landemerke både i landskapet og som et miljøvennlig og energieffektiv bygg med utstrakt bruk grønn teknologi. Med sine 10 etasjer er prosjektet et av de største tilgjengelige nybyggprosjektene sentralt i Oslo.

Kontorbygget skal være attraktivt for leietakere ved at bygget er arealeffektivt, miljøvennlig og økonomisk i drift, samtidig som det fremstår med høy estetisk kvalitet. Det vil bli tilrettelagt for en rekke fellesgoder som sykkelparkering med verksted, bilpool, garderober og dusjanlegg. Tilknyttet kontorfasilitetene i første etasje kommer det en førsteklasses personalrestaurant kombinert med auditorium og møteromsfasiliteter.

Rundt bygget skal det opparbeides et utomhusområde med torg, gatetun, møteplasser og grøntarealer av høy kvalitet. Dette får en variert utforming for ulik bruk og opphold, og vil være et viktig bidrag i utviklingen av et pulserende og bærekraftig område der det tidligere har vært et avstengt og utdatert industriområde.
The office complex at Harbitz torg will host 1500 employees when finished in 2019. SGS designs and delivers the prefabricated façade of around 9000 m2 together with curtain wall facades. The project has a strong focus on minimizing environmental impact and will fulfill the demands of BREEAM-NOR Excellent. To meet the high environmental demands SGS new PreWall system is used. The modules are mounted complete with stone, oak and sheet metal cladding to ensure swift mounting and an instantly watertight façade.
video galleri