Ing.firma RenTec - Utførende Entreprenør

Rent Tørt Bygg

Systematisk renhold i byggeprosessen
Beskrivelse
Systematisk renhold i byggeprosessen
Økt fokus på systematisk renhold i byggeprosessen

RTB – filosofien er på plass

Dette er nå et begrep i byggenæringen og har bidratt til økt fokus på systematisk renhold i byggeprosessen.

Erfaringer viser at rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy og økt arbeidseffektivitet.
Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen er i fokus
Det er viktig å unngå at bygge støv «gjemmer seg» i bygget for så å komme fram senere som følge av prosesser, trafikk og vibrasjoner.

RTB-filosofiens mål
• Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikres mot personskader og helserisiko.
• Forurensning og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i det ferdige bygget.
• Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og bygg skader.

Med RTB-filosofien oppnås

• En ren byggeplass med ren luft som gir et godt arbeidsmiljø og medfører lavt sykefravær og god sikkerhet i byggetiden

• Mindre feilproduksjon og slitasje av nye materialer, konstruksjoner og installasjoner

• Bedre produksjonseffektivitet på byggeplass

• En god og helseriktig arbeidsplass for framtidige brukere

• Lavere driftskostnader for det ferdige bygget.

video galleri