Rigg og drift. Rentec har jobbet med rigg og drift på flere store prestisjeprosjekter de to siste ti-årene. Fra Operaen i Oslo, Stavanger konserthus, Regjeringsbygg 6 (R6), Nye Bergen Airport til Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Campus Ås. De siste sju årene har vi jobbet med de pågående utvidelsene ved Oslo Airport, der vi for tiden har rigg og drift-ansvaret på utvidelsen av Non-Schengen området (UNSØ).

Rigg og drift er en øvelse som krever smidighet og godt håndtverk, tydelig dokumentasjon og rapportering. Vi benytter Dalux som vårt rapporteringsverktøy og sørger for at arbeidsledelse og kunde får innsikt i prosessen når de ønsker det. Våre medarbeidere er opplært til å lese tegninger og kan betjene BIM-visualisering.

Vi har lang erfaring med å kunne tilpasse nødvendig bemanning til store byggeplasser. I noen sammenhenger kreves det også at nødvendig mannskap har autoriserte sikkerhetskort. Vi kvalitetssikrer og skaffer til veie de attestene som skal til. Våre prosjektledere setter sammen sine team med dedikerte teamledere og baser. Selv om rigg og drifts-arbeidet er svært variert, vil våre medarbeidere tilpasse seg, og utføre de umiddelbare oppgavene som oppstår.

Brakkerigg. In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Enami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Lorum ipsum dolor sit ament, venami sil de thws sdes fedq diy amin. Loruim ipsum dolor sitm nitjh; dfer trdsdf nodstrdf thikl in quis. Dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de venami sil de thws sdes amin. 

In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Enami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In Exd srtd ae dertsd.

HMS. Byggherren ønsker som regel å engasjere entreprenører til å ivareta hovedbedriftsansvaret iht arbeidsmiljøloven. Entreprenøren som blir engasjert til dette er vanligvis den mest sentrale entreprenøren over den tidsperiode engasjementet varer. Rentec har god erfaring i å samarbeide som UE til entreprenører som har dette ansvaret, men innehar selv også denne kompetansen ansvaret for Helse, miljø og sikkerhet.

Fysiske tiltak for HMS. Erfaringene viser at sikring er en omfattende og viktig oppgave, som krever god oppfølging og ofte strakstiltak. Sikring av dekkeforkant, trapper, utsparinger, sjakter osv. Fordi bygget hele tiden endrer seg, vil det være behov for å fjerne slike sikringene for å få utført arbeid. Det medfører at det også blir det nødvendig å reinstallere sikringer underveis. Å adressere slike kostnadene for slikt denne type arbeid kan være utfordrene. Rentec har erfaring med å dokumentere oppgavene med riktig posisjon, sanntid, beskrivelse og bilde. Dette gir gode muligheter for å adressere avviket for sikring riktig. 

RTB. Erfaringer viser at rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy og økt arbeidseffektivitet. RTB filosofiens mål: Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikre mot personskader og helserisiko. Forurensing og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i det ferdige bygget. Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, bakterievekst og bygg skader.

RTB filosofien oppnås med: En ren byggeplass med ren luft som gir et godt arbeidsmiljø og medfører lavt sykefravær og god sikkerhet i byggeperioden. Mindre feil produksjon og slitasje av nye materialer, konstruksjoner og instalasjoner. Bedre produksjon effektivitet. En god og helseriktig arbeidsplass for fremtidige brukere. Lavere driftskostnader for det ferdige bygget. Rentec ønsker å bidra til at disse målene oppnås, og har erfart at det kreves riktig opplæring med kompetansegivende kurs.Våre RTB ledere har fagbrev innen renholds faget og god erfaring fra byggeplasser der RTB regime har hatt stort fokus.

De mest vanlige smuss og fukt veier i et bygg

Rentec som en rigg og drift entreprenør ønske å være en forebygger til hva som påvirker bygget negativt, med tiltak som er positivt for kvalitet, økonomi og fremdrift.

Tilkomst. In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Enami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Lorum ipsum dolor sit ament, venami sil de thws sdes fedq diy amin. Loruim ipsum dolor sitm nitjh; dfer trdsdf nodstrdf thikl in quis. Dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de venami sil de thws sdes amin. 

In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Enami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In Exd srtd ae dertsd.

Energi. Varmeanlegg: det er flere muligheter å holde en riktig temperatur i byggeperioden med et prov/anlegg. Strøm, fjernvarme, gass. Rentec har i samarbeid med utleiefirmaer levert det anlegget som er prosjektert og foretrukket. Vår rolle blir verdifestet ved oppfølging, tilpasning og dokumentasjon på utstyrs behov. 

Elkraftforsyning: Provisorisk strømforsyning med riktig mengde fordeling sentraler er hjerte i prov tiltakene på en byggeplass. Rentec ivaretar dette behovet ved å rigge og servisere med midlertidig oppheng av kabling – s kroker- stativ for å unngå skade/fare ved kabel lekkasje. Gode ladeforhold til montørene med egne hyller som ladestasjoner.

Belysning: In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Enami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In Exd srtd ae dertsd.

Logistikk. In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Enami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Lorum ipsum dolor sit ament, venami sil de thws sdes fedq diy amin. Loruim ipsum dolor sitm nitjh; dfer trdsdf nodstrdf thikl in quis. Dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de venami sil de thws sdes amin. 

In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Enami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In Exd srtd ae dertsd.

Avfall. In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Enami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Lorum ipsum dolor sit ament, venami sil de thws sdes fedq diy amin. Loruim ipsum dolor sitm nitjh; dfer trdsdf nodstrdf thikl in quis. Dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de venami sil de thws sdes amin. 

Rapport. In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Enami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Lorum ipsum dolor sit ament, venami sil de thws sdes fedq diy amin. Loruim ipsum dolor sitm nitjh; dfer trdsdf nodstrdf thikl in quis. Dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de venami sil de thws sdes amin. 

In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Enami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In Exd srtd ae dertsd.

SiteCover. thikl in quis. Lorum ipsum dolor sit ament, venami sil de thws sdes fedq diy amin. Loruim ipsum dolor sitm nitjh; dfer trdsdf nodstrdf thikl in quis. Dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de venami sil de thws sdes amin. In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Enami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In Exd srtd ae dertsd. thikl in quis. Lorum ipsum dolor sit ament, venami sil de thws sdes fedq diy amin. Loruim ipsum dolor sitm nitjh; dfer trdsdf nodstrdf thikl in quis. Dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. 

In Exd srtd ae dertsd. Lorum ipsum dolor sit ament, con; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de Example of Form sitm nitjh; dfer trdsdfnodstrdf thikl in quis. Enami quis nostrud laboris nisi ut nostrdt ut aliquip exd srtd ae dertsd. In redrids ftrh de n; venami quis nostrud laboris nisi ut.

Oslo Airport, utvidelsen av Non-Schengen området. [UNSØ] 2019-2022. Oppdragsgiver: Ø.M. Fjeld. Rentec har ansvaret for rigg og drift. Arkitekt: Nordic – Office of Architecture. Byggherre: Sweco. Eier: Avinor. Foto: Daniel Moniak
Norges miljø-og biovitenskapelige universitet, Campus Ås [NMBU] 2017-21. Oppdragsgiver: HENT. Rentec hadde ansvaret for rigg og drift. Arkitekt: Link Arkitektur. Byggherre: Statsbygg. Eier: Kunnskapsdepartementet.
Oslo Airport, Pir Nord-utvidelsen, 2017. Oppdragsgiver: HENT. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg. Arkitekt: Team_T and Nordic – Office of Architecture. Byggherre: Sweco. Eier: Avinor.
Oslo Airport, Pir Nord-udvidelsen, himling, 2017. Oppdragsgiver: Scandinaviska Glassystem. Rentec rengjorde og reinstallerte takkonstruksjoner. Arkitekt: Team_T and Nordic – Office of Architecture. Byggherre: Sweco. Eier: Avinor.
Oslo Airport, Sentralbygg Vest. [SBV] Oppdragsgiver: HENT. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg. Arkitekt: Team_T and Nordic – Office of Architecture. Byggherre: Sweco. Eier: Avinor
1. Schweigårdsgt 16, Head Quarter for Alimentation Couche-Trade/Statoil Fuel & Retail. Oslo, 2016. Oppdragsgiver/byggherre: NCC. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg. Arkitekt: LOF Arkitekter. Eier: Entra eiendom. 
2.
Sentralen – Meeting place, workshop and performance venue in Oslo, 2016. Oppdragsgiver/byggherre: AF Gruppen. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg. Arkitekt: Atelier Oslo, KIMA arkitektur AS. Eier: Sparebankstiftelsen DNB. 
3. New Bergen Airport, 2015.
 Oppdragsgiver: LAB Entreprenør. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg og avfallshåndtering. Underentreprenør: Endúr AAK. Arkitekt: Team_T and Nordic – Office of Architecture. Byggherre: Sweco. Eier: Avinor. 
4. Hotell Scandic Ørnen. Bergen 2014.
 Oppdragsgiver/byggherre: Veidekke.
 Rentec hadde ansvaret for rigg og drift. Arkitekt: Niels Torp. Eier: OBOS.
5. Hangar for Norwegian Air Shuttle. Gardermoen 2014. Oppdragsgiver: Stema Rådgiving. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg og avfallshåndtering. Arkitekt: SG Arkitektur. Byggherre: Hallmaker (foto). Eier: Norwegian Air Shuttle. 
6. Stavanger konserthus, 2012.
 Oppdragsgiver/byggeherre: ‘Nytt konserthus i Stavanger IKS’. Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg og avfallshåndtering, m.m. Arkitekt: Ratio Arkitekter. Eier: Rogaland fylkeskommune. 
7. Regjeringsbygg 6, R6. Oslo, 2011.
 Oppdragsgiver: Veidekke. 
Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg. Arkitekt: BA Arkitekter. Byggherre: Statsbygg. Eier: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Wikimedia Commons/Helge Høifødt. 
8. Den Norske Opera og Ballett. Oslo 2006.
 Oppdragsgiver/byggherre: Statsbygg. 
Rentec hadde ansvaret for Rent-tørt-bygg og avfallshåndtering. Architect: Snøhetta. Project Owner: The Norwegian Ministry of Culture.