Rentec Ingeniørfirma AS ble startet i Bergen i 1994. Håndtering av ‘Rent tørt bygg’ har i lang tid vært selskapets kjernevirksomhet. I 2008 avsluttet RTB-ansvaret på det nye operahuset i Oslo, etterfulgt av samme oppgave med Nytt konserthus i Stavanger. De siste årene har vi også kunnet påta oss hele ansvaret for rigg og drift-oppgaven på noen Norges største arbeidsplasser. Som en følge av dette valgte vi derfor å endre identitet til Rentec Construction Assistance sommeren 2020. Vi jobber på for tiden for fullt som rigg og drift-entreprenør for Ø.M. Fjeld på Non-Schengen-utvidelsen ved Oslo Airport fram til 2022. Norges miljø-og biovitenskapelige universitet på Campus Ås skal overleveres gradvis utover våren i 2021. Vi tar ansvar og blir med til siste slutt.

 Den Norske Opera og Ballett. Oslo 2006. Oppdragsgiver / Byggherre: Statsbygg. Rentec hadde ansvaret for ‘Rent tørt bygg’ og avfallshåndtering. Arkitekt: Snøhetta. Eier: Kulturdepartementet. Foto: Teri Jacobs/Gatsbyeffect/Wikimedia Commons.

Rentec Construction Assistance disponerer et mannskap på 80 ansatte med definert kompetanse. Det gjør at vi også har hatt muligheten til over tid å utvikle to sektorer med spesielle ferdigheter: Fasadeinstallasjon og kompleks installasjon. 

En stor andel av de som jobber i Rentec er fagarbeidere fra Latvia. Alle har fast bostedsadresse i Norge. Alle har HMS-kort, og mange har i tillegg autorisert sikkerhetskort for arbeid i rød sikkerhetstsone. Alle forstår engelsk og flere kommuniserer også på norsk. En kvinneandel på 35 prosent, medvirker til et sammensatt arbeidsmiljø i et mannsdominert yrke. Vi setter sammen egne team med dedikerte teamledere og baser som velges ut til de ulike arbeidsoppgavene. Selv om arbeidet vil være svært variert, vil våre medarbeidere tilpasse seg, og utføre de umiddelbare oppgavene som vil oppstå. Vi søker alltid å finne smidige løsninger. Det vil være behov for å vise god skjelneevne når det oppstår situasjoner med motstridende interesser.

Nøkkelpersoner:

Rune Larsen
CEO
+47 909 84 747
Filip Mielow
Seniorrådgiver
+47 474 85 756
Stein Åkesson
Prosjektsjef
+47 901 18 451

Agnija Amane
Teamledelse
Sergejs Balabanovs
Teamledelse

Natalja Bogdanova
Personellrekruttering
Sorina Casianovici
Teamledelse 
Jannicke Fillingsnes
Økonomi/regnskap
Sergejs Fomins
Prosjektleder

Andreas Berg
Teamledelse
Anatolijs Papakuls
Prosjektstøtte
Grigorijs Rizko
Prosjektleder
Nicolai Scripnic
Teamledelse 
Modris Tonenkis
Teamledelse
Charlotte Varela
Økonomi/regnskap