Rentec Construction Assistance er en selvstendig norsk rigg- og drift-entreprenør som jobber i samspill med andre entreprenører på de største byggeplassene i Norge. Vi har dedikerte prosjektledere og team som evner å samarbeide med alle aktører på en hektisk byggeplass. De siste 20 årene har ført til at våre medarbeidere har tilegnet seg høy kompetanse og nøyaktige ferdigheter – også innenfor fasadeinstallasjon og annen kompleks installasjon. Vi får ting gjort.

Rentec utfører rigg og drift-oppgaver samt fasademontering på Aker Tech House på Fornebu utenfor Oslo. Klient: HENT AS. Arkitekt: Wingårdhs. Eier: Aker Property Group. ‘Ola Nordmann’ er godt sikret under rigg og drift-oppgaven på taket av Aker Tech House. Sikkerhets-utstyret sertifiseres hvert år i henhold til gjeldende regelverk. Daglig leder, Rune Larsen, er sikkerhetsansvarlig og sertifisert til å henge i stroppen på krevende oppgaver.

I november startet også oppgaven med montere ‘Cool ceiling’ i Bankveien 11-14 i Asker, utenfor Oslo. Dette himlingsstyssystemet benytter ikke ventilasjonskanaler i taket, men bruker hele himlingsrommet som luft­magasin. Frisk luft slippes ned i rommet uten noen form for ubehagelig trekk. Rentec samarbeider med etablerte ventilasjonsaktører og representerer Cool Ceiling i Norge. Les mer

Det nordiske klimaet byr på store utfordringer på byggeplassen i vinterhalvåret. SiteCover sørger for at arbeidet kan utføres raskere – i tørt ‘innendørs’ miljø hver dag hele året. SiteCover dekker hele bygget og har innvendige kraner, noe som forenkler den interne logistikken. Samtidig oppnår man god kontroll med materialer og varerflyt. SiteCover gir bedre arbeidsforhold, forenkler byggeprosessen og senker kostnadene. Rentec ønsker å fokusere på innovative løsninger og representerer SiteCover i Norge. Les mer.

©2022 • Rentec Construction Assistance PB 21 Skjoldtun, 5813 Bergen, Norway • +47 55 59 96 66 • Design: jnd.no