Rentec Construction Assistance er en selvstendig norsk entreprenør som fokuserer på rigg- og drift-oppgaver samt fasadearbeid og annen kompleks installasjon. Vi jobber i samspill med andre entreprenører på de største byggeplassene i Norge. Våre team har dedikerte prosjektledere som evner å samarbeide med alle aktører på en hektisk byggeplass. Vi får ting gjort.

HMS
RTB
Tilkomst
Energi
Avfall
Logistikk
Stål+Fasade
Installasjon
Rapport

Rentec har lang erfaring med å montere stålkonstruksjoner ved de store signalbyggene i Oslo. Vi har satt opp stålkonstruksjonen til Lyshallen, på taket til det nye Nasjonalmuseet. Vi har også installert de enorme glasspanelene på innsiden av bygget. På det nye Munch-museet har vi installert stålkonstruksjonene til vinduene og montert metallskinner / braketter for fasade – rett på de nakne betongveggene. Vi monterte også deler av selve fasaden bestående av aluminium og glass-elementer. På Deichman i Bjørvika satte vi sammen og monterte de store stålkonstruksjonene til takvinduene. Også her monterte vi metallskinner / braketter til fasaden. Rentec monterte også store deler av selve glassfasaden. Se mer.

Det nordiske klimaet byr på store utfordringer på byggeplassen i vinterhalvåret. SiteCover sørger for at arbeidet kan utføres raskere – i tørt ‘innendørs’ miljø hver dag hele året. SiteCover dekker hele bygget og har innvendige kraner, noe som forenkler den interne logistikken. Samtidig oppnår man god kontroll med materialer og varerflyt. SiteCover gir bedre arbeidsforhold, forenkler byggeprosessen og senker kostnadene. Rentec ønsker å fokusere på innovative løsninger og representerer SiteCover i Norge. Les mer på dansk hjemmeside.

Helse, miljø og sikkerhet. Byggherren ønsker som regel å engasjere entreprenører til å ivareta hovedbedriftsansvaret iht arbeidsmiljøloven. Den som blir engasjert til dette, er vanligvis den mest sentrale entreprenøren. Rentec har god erfaring i å samarbeide som UE til entreprenører som har dette ansvaret, men innehar selv også denne kompetansen. Fysiske tiltak for HMS. Erfaringene viser at sikring er en omfattende og viktig oppgave, som krever god oppfølging og ofte strakstiltak, som sikring av dekkeforkant, trapper, utsparinger, sjakter osv. Fordi bygget hele tiden endrer seg, vil det også være behov for å fjerne slike sikringer for å få utført nødvendig arbeid. Det medfører at man også må reinstallere sikringer underveis. Å adressere kostnader denne type arbeid kan være utfordrene. Rentec har erfaring med å dokumentere oppgaver i sanntid, med utfyllende beskrivelser og bilder. Dette gir gode muligheter for å adressere avviket for sikring riktig. 

Rent, tørt bygg. Erfaringer viser at rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy og økt arbeidseffektivitet. RTB-filosofiens mål: Arbeidsmiljøet på byggeplassen skal sikre mot personskader og helserisiko. Forurensing og fukt fra byggeperioden skal ikke belaste inneklimaet i det ferdige bygget. Tiltak mot fukt skal hindre utvikling av sopp, bakterievekst og bygg-skader. RTB-filosofien oppnås med: En ren byggeplass med ren luft. Det gir et godt arbeidsmiljø, medfører lavt sykefravær og god sikkerhet i byggeperioden. Mindre feilproduksjon og verning av nye materialer, konstruksjoner og installasjoner. Bedre produksjonseffektivitet. En god og helseriktig arbeidsplass for fremtidige brukere. Lavere driftskostnader for ferdig bygning. Rentec ønsker å bidra til at disse målene oppnås, og har erfart at det kreves riktig opplæring med kompetansegivende kurs. Våre RTB-ledere har relevant fagbrev og god erfaring fra byggeplasser der tydelig RTB-regime har hatt stort fokus.

Enkel tilkomst til ulike deler av byggeplassen skaper trygghet og sikkerhet. Om vi har anledning til å være med i en samspillfase i forkant av byggeprosessen, kan vår erfaring være med på å legge til rette for god arbeidsflyt. Vi kan ansvaret for å skaffe tilveie og betjene byggekraner og byggeheiser. Vi monterer byggestillaser utvendig og innvendig i henhold til gjeldene regler. Vi sørger for lasteramper og midlertidige trapper som gir god arbeidsflyt for alle aktører på byggeplassen. Vi skaffer til veie lifter og trucker etter behov, og har selvfølgelig sertifiserte sjåfører. Når ingen av de foregående aktivitetene dekker behovet, stiller vi med industriklatring (tilkomstteknikk/TT) etter ‘NS 9600 Arbeid i tau’.

Varmeanlegg: Det er viktig å holde en riktig temperatur i byggeperioden. Provisoriske anlegg kan etableres med strøm, fjernvarme eller gass. Rentec har i samarbeid med utleiefirmaer levert og drevet egnet anlegget som byggherre/hovedentreprenør ønsker å benytte. Vi sørger for oppfølging og tilpasning samt dokumentasjon av utstyrsbehov. El-forsyning: Provisorisk strømforsyning og fordeling av el-sentraler er hjertet i dette tiltaket. Rentec ivaretar behovet ved å rigge og vedlikeholde midlertidig oppheng av kabler, noe som er nødvendig for å unngå fare for skade på personell og branntilløp. Gode ladeforhold til montørene med egne hyller som ladestasjoner er en av våre løsninger. Belysning: Riktig lys er nødvendig for sikkerhet og kvalitet på en byggeplass. Vi kontrollerer fortløpende lysanlegg, og sørger for at ødelagt materiell blir fjernet og erstattet.

I samarbeid med aktørene på arbeidsplassen utarbeider vi plan for håndtering av alt avfall. Vi følger varene fra lastebilen, til varemottak, mellomlager, gjennom byggeplassen og helt fram til det faktiske monteringsstedet. Etter montering passer vi på at rester og avfall kildesorteres til ulike avfallsstasjoner, herunder farlig avfall – og sørger at det blir transportert vekk. Under byggeperioden drifter vi avfallsområdet og sikrer god kommunikasjon med avfallsleverandørene. Vi bidrar med kompetanse som dokumenterer og deklarerer farlig avfall og som utarbeider «Sluttrapport med avfallsplan».

Vi leverer en komplett logistikk-tjeneste. Med våre samarbeidspartnere kan vi levere heldigitale system for bygglogistikk, som muliggjør enkel samhandling mellom alle aktører i forsyningslinjen til et byggeprosjekt. Fra planlegging til pakking, merking og levering til installasjons-sted. Rentec kan derfor på en trygg og sikker måte stå for håndtering av alle varer på anlegget med prosjektledelse og dedikerte logistikk-medarbeidere. Vi har tilegnet oss kompetanse på bl.a. Myloc Construction.

Stål+Fasade-teamet hos Rentecs Installasjonsavdeling har de siste fem årene deltatt i utfordrende oppgaver på nye signaturbygg i Norge: MUNCH!, Nasjonalmuseet, DEICHMAN og The Twist. Både kraft og presisjon kreves når store prefabrikerte elementer skal monteres sammen. Å jobbe i høyden, krever god sikring av verdifullt mannskap og kostbart materiell. Rentec er opptatt av at arbeidere og oppdragsgivere skal føle trygghet for at retningslinjene på arbeidsplassen blir fulgt. Knivskarp nøyaktighet er nødvendig for å kunne montere fasadeplater og glasspaneler slik arkitekten beskriver.

Kompleks installasjon er krevende. God design ser enkel ut, men kan være komplisert å montere. Derfor har Rentec funnet fram til dyktige medarbeidere som har oversikt, forstår detaljerte tegninger og ser løsninger på utfordrende oppgaver. Store stoffpaneler ved det nye Nasjonalmuseet krevde spesialverktøy som vi utviklet spesielt for oppgaven. Vi har også tilegnet os s kunnskap for og montere såkalt «Cool Ceiling», et ventilasjonssystem som ikke krever store plasskrevende kanaler over himlingen. Vi har også utført installasjonsarbeider for forskning og sykehus, som store mengder med laboratorieinnredning ved nytt veterinærinstitutt på Campus Ås (NMBU). Forskerne ved det nye sykehuset i Stavanger (SUS) forventer også et godt arbeidsmiljø i de nye bygningene. Rentec er i ferd med å montere og klargjøre sykehus- og laboratorieinnredning ved det nye sykehuset. 

Vi rapporterer alt som berører framdrift og avvik – og er nøye med å dokumentere mangler, uregelmessigheter og eventuelle skader. Vi benytter hovedsaklig Dalux som oppfølgings- og rapporteringssystem. Arbeidsledelse og kunde kan få innsikt i prosessen når de ønsker det. For å oppnå dette benytter vi prinsipper fra LEAN og ISO, noe som sikrer at prosesstyring og samarbeid blir transparent og tydelig. Rapporten får et unikt bestillingsnummer som benyttes mot timeregistrering, og kan derfor spores begge veier. For oppdragsgiver dokumenterer dette hvordan oppgaven er utført, og hvor mange timer er benyttet, for Rentec er dette obligatorisk internkontroll. For oppdragsgiver vil en slik rapport også være et godt dokument – om en eventuell uenighet med byggherre skulle oppstå på et senere tidspunkt. Rapportene er selvfølgelig tilgjengelig for våre oppdragsgivere uten ekstra kostnader.